Search Result of "Chu, J."

About 47 results
Img

การประชุมวิชาการ

การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และไผ่ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charun Henpithaksa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

Isolation and Developing Study of Probiotics and Prebiotics from Fermented seafoods (2019)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Yung Lin Chu

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Jia Hsin Guo, ImgDr. Yung Lin Chu

แหล่งทุน:University network for tropical agriculture: UNTA Bilateral research National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Img

งานวิจัย

Study of Histamine -forming Bacteria Isolation and Safety Assessment of Fermented Seafoods in Gut Microbial Co-culture System (2019)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Yung Lin Chu

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Yung Lin Chu

แหล่งทุน:National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Img

งานวิจัย

Strategies to improve food safety and quality for fermented sea foods (2018)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Yung-Lin Chu

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Yung-Lin Chu, ImgProf. Jia-Hsin Guo

แหล่งทุน:UNTA Bilateral Research Project, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และไผ่ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และพันธุ์ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Acid adaptation for improvement of viability of Saccharomyces cerevisiae during freeze-drying

ผู้แต่ง:ImgChu-Ky, S., ImgVaysse, L., ImgDr.Siriluck Liengprayoon, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor, ImgLe, T.-M.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ordering Alternatives under Fuzzy Multiple Criteria Decision Making via a Fuzzy Number Dominance Based Ranking Approach

ผู้แต่ง:ImgChu, TC, ImgDr.Peerayuth Charnsethikul, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Thai Plant Extracts on the Oriental Fruit Fly II. Repellency Test.)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The repellent potency of plant extracts to the Oriental fruit fly, Dacus dorsalis, was determined on the basis of the rate of oviposition on cups containing 20% of citrus juice and coated outside with a mist spray of one gram equivalent of each plant extract per cup. One hundred and thirty extracts from 110 kinds of plants among which 97 were known species and 13 unknown were tested. Fifteen day old female flies which were known to lay high numbers of eggs were used in this experiment. Plant extracts which exhibited high repellency to the oviposition of the female flies were obtained from Azadirachta indica var. siamensis Veleton, Bixa orellana Linn., Citrus hystrix D.C., Cucumis melo Linn., Cymbopogon citrates Stapf., Hedychium coccineum var. angustifolium Roxb., Heliotropium indicum R. Br., Homalomena sp., Ocimum gratissimum Linn., Ricinus communis Linn., and Ternstroemia japonica Thunb. Among the unidentified species, they included En-Luang and Phra-Taba. Moderate levels of repellency were obtained from extracts of Allium sativum Linn., Melodorum fruticosum Lour, and Meha-Kamlang. Mild repellent to the oviposition of the flies was exhibited by plant part extracts of the following species: Acharas aspota Linn., Alpinia siamensis Schum., Andrographis paniculate Wall. Ex Nees, Anona squamosa Linn., Anthemis nobilis Linn, Bougainvillea spectabilis Willd., Cinnamomum siamense Craib., Cinnamomum zeylanicum Linn., Curcuma comosa Roxb., Curcuma longa Linn. ( = C. domestica Veleton), Curcuma zedoaria Roxae, Elholtzia blanda Benth., Eupatorium adenophorum Spreng., Jatropha curcas Linn., Jatropha gossypifolia Linn., Litsea cubeba Pers., Mentha cordifolia Opiz., Momordica charantia Linn., Myristica fragrans Linn., Piper sarmentosum R. ex H., Portulaca pilosa Linn., Quisqualis indica Linn., Stemona tuberose Lour., and Tinospora crispa Miers. Of the unidentified species, they included Gai-Khan, Kan-Tha-Mala, Lai-Ma, Ma-Haw, and Maurakot.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 1, Jan 88 - Mar 88, Page 56 - 61 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth Pattern of Stylosanthes hamata cv. Verano under Controlled Environmental Conditions)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The growth patterns and development of Stylosanthes hamata cv. Verano were studied in the Controlled environment at DSIR, Palmerston North from seedling emergence to full flowering at 131 days. The results showed that the growth and development of intact Varano were slow at the pre-flowering stage and increased rapidly after the onset of flowering. Maximum growth rate of 2.04 grams/plant/day was recorded between 70 and 80 days and maximum dry weight of 105 grams/plant based on the predicted growth model, was achieved approximately 108 days after seedling emergence. During this post-flowering stage, plant growth in terms of plant dry weight, branch development, leaf number and leaf area increased rapidly. Flowering commenced 35 days after seeding emergence and continued throughout the experimental period. Stem was the major plant component, followed by the inflorescence and leaf fractions.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 2, Apr 88 - Jun 88, Page 144 - 151 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าด้านนันทนาการของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษา เขานอจู้จี้ จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgสมพร บุญเลิศ

ประธานกรรมการ:Imgชพิกา สังขพิทักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Factors Affecting Lotus Rhizome Production in Nakhon Ratchasima Province and Roi Et Province)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study focused on growers' knowledge and socio-economic situations affecting lotus rhizome production in Thailand. The objectives of the study were: 1) to examine the present state of lotus rhizome production; 2) to determine the production knowledge of lotus rhizome growers and the factors affecting lotus rhizome production; and 3) to determine the socio-economic factors that affect lotus rhizome production. Population of the study was 46 families of lotus rhizome growers in Nakhon Ratchasima and Roi Et provinces. Data were collected through the personal interview method using open-ended and close-ended questionnaires and analyzed by using statistical procedures including arithmetic mean, percentage and correlation. This study revealed that the socio-economic factors such as growing experience, group membership, and total family income derived from lotus rhizome production were affecting lotus rhizome production at the significant levels of .05, .01 and .05 respectively. The production knowledge was found very highly significant relationship with lotus rhizome production at .001 level.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 022, Issue 1, Jan 01 - Jun 01, Page 98 - 109 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fruit Quality of ‘Khiew Waan’ Tangerine from Different Growing Locations)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fruit quality of ‘Khiew Waan’ tangerine from five growing locations in Rungsit, Pathoomtani province was studied in relation to their chemical and physical characteristics. The results showed that there were significant differences in chemical (TSS, TA, TSS/TA ratio and ascorbic acid) and physical (peel thickness and seed number) characteristics of tangerine fruits among five growing locations. Tangerine fruits from growing location with thin peel had higher TSS/TA ratio than those with thick peel. Differences in chemical and physical characteristics of tangerine fruits from various growing locations were discussed in relation to orchard conditions and cultural practices of orchard owners.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 4, Oct 88 - Dec 88, Page 279 - 283 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพน้ำท่วมในลุ่มน้ำพังชู โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11

ผู้เขียน:Imgธีรพันธุ์ เด็ดขาด

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Thai Plant Extracts on the Oriental Fruit Fly1 III. Attractancy Test)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Attractive potency tests were made on 487 extracts of 231 kinds of plants among which 205 were identified and 26 were unknown species. The rates of competitive attractiveness were determind from the number of the Oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel, which entered at 1, 6, 12 and 24 hours in to traps in an olfactometer in which one gm equivalent of each plant extract was placed in each trap. Eight day old flies of both sexes were used in this experiment. Plants among which demonstrated highly attractive to the test flies were Crinum asiaticum Linn., Dieffenbachia requine Schott., Nerium indicum Mill., Ocimum sactum Linn., Thitonia diversifolia Gray, and Vallaris graba Ktze. Plants among which their extracts exhibited moderate attractive potency were Bixa orellana Linn., Curcuma comosa Roxb., Cymbopogon flexuosus Nee & Stend., Datura metel Linn., Elsholtzia blanda Benth., Holmoskioldia sanguine Retz., Homalomena sp., Lantana camara Linn., Melia azederach Linn., Momorica charantia Linn., Monstera deliciosa Liebm., Murraya paniculate Jack, Musa sapientum Linn., Nerium indicum Mill., Ocimum gratissimum Linn., Poinciana pulcherima Sw., Quisquallis indica Linn., Ruellia tuberose Linn., Terminalia catappa Linn., Thysanolaena maxima Kty., and Vallaris glaba Ktze. Among unidentified plants, Chang-Kan, En-Luang, and Kha-pa were included in this case.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 2, Apr 88 - Jun 88, Page 160 - 164 |  PDF |  Page 

123