Search Result of "AV"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Mangrove Zonation in Ranong Coastal Ecosystem - Thailand (2012)

นักวิจัย:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความเป็นไปในการประเมินค่า PV และค่า AV ของน้ำมันปาล์มโดยใช้ Near-Infrared Spectroscopy

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A new species of Dudgeodes Sartori, 2008 (Ephemeroptera: Teloganodidae) from Thailand

ผู้แต่ง:ImgMartynov, A.V., ImgPalatov, D.M., ImgDr.Boonsatien Boonsoong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Changes acidity of various kind oil used for deep frying in Thai foods

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประปานครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจพิกัดตำแหน่งประตูระบายอากาศ Air Release Valve (AV)จุด Test Post วัดระบบป้องกันการผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน้ำในระบบ DMA และตำแหน่งหัวดับเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quality Oil for Deep Frying in Foods and Changes Acidity on Various Kind of Oils after Frying

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fungal planet description sheets: 400โ€“468

ผู้แต่ง:ImgCrous, P.W., ImgWingfield, M.J., ImgRichardson, D.M., ImgLe Roux, J.J., ImgStrasberg, D., ImgEdwards, J., ImgRoets, F., ImgHubka, V., ImgTaylor, P.W.J., ImgHeykoop, M., ImgMartรญn, M.P., ImgMoreno, G., ImgSutton, D.A., ImgWiederhold, N.P., ImgBarnes, C.W., ImgCarlavilla, J.R., ImgGenรฉ, J., ImgGiraldo, A., ImgGuarnaccia, V., ImgGuarro, J., ImgHernรกndez-Restrepo, M., ImgKolaล™รญk, M., ImgManjรณn, J.L., ImgPascoe, I.G., ImgPopov, E.S., ImgSandoval-Denis, M., ImgWoudenberg, J.H.C., ImgAcharya, K., ImgAlexandrova, A.V., ImgAlvarado, P., ImgBarbosa, R.N., ImgBaseia, I.G., ImgBlanchette, R.A., ImgBoekhout, T., ImgBurgess, T.I., ImgCano-Lira, J.F., ImgฤŒmokovรก, A., ImgDimitrov, R.A., ImgDyakov, M.Y., ImgDueรฑas, M., ImgDutta, A.K., ImgEsteve-Raventรณs, F., ImgFedosova, A.G., ImgFournier, J., ImgGamboa, P., ImgGouliamova, D.E., ImgGrebenc, T., ImgGroenewald, M., ImgHanse, B., ImgHardy, G.E.S.J., ImgHeld, B.W., ImgJurjeviฤ‡, ลฝ., ImgDr.THARNRAT KAEWGRAJANG, Assistant Professor, ImgLatha, K.P.D., ImgLombard, L., ImgLuangsa-Ard, J.J., ImgLyskovรก, P., ImgMallรกtovรก, N., ImgManimohan, P., ImgMiller, A.N., ImgMirabolfathy, M., ImgMorozova, O.V., ImgObodai, M., ImgOliveira, N.T., ImgOrdรณรฑez, M.E., ImgOtto, E.C., ImgPaloi, S., ImgPeterson, S.W., ImgPhosri, C., ImgRoux, J., ImgSalazar, W.A., ImgSรกnchez, A., ImgSarria, G.A., ImgShin, H.-D., ImgSilva, B.D.B., ImgSilva, G.A., ImgSmith, M.T., ImgSouza-Motta, C.M., ImgStchigel, A.M., ImgStoilova-Disheva, M.M., ImgSulzbacher, M.A., ImgTelleria, M.T., ImgToapanta, C., ImgTraba, J.M., ImgValenzuela-Lopez, N., ImgWatling, R., ImgGroenewald, J.Z.,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาย วินัศ ภูมินาถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร (Food Chemistry), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษ เหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

International scientists formulate a roadmap forinsect conservation and recovery

ผู้แต่ง:ImgJeffrey A. Harvey, ImgRobin Heinen, ImgInge Armbrecht, ImgYves Basset, ImgJames H. Baxter-Gilbert, ImgT. Martijn Bezemer, ImgMonika B?hm, ImgRiccardo Bommarco, ImgPaulo A.V. Borges, ImgPedro Cardoso, ImgViola Clausnitzer, ImgTara M. Cornelisse, ImgElizabeth E. Crone, ImgMarcel Dicke, ImgKlaas Douwe B Dijkstra, ImgLee A. Dyer, ImgJacintha Ellers, ImgThomas Fartmann, ImgMatthew Lewis Forister, ImgMichael J. Furlong, ImgAndres Garcia-Aguayo, ImgJustin Gerlach, ImgRieta Gols, ImgDave Goulson, ImgJan Christian Habel, ImgNick M. Haddad, ImgCaspar A. Hallmann, ImgS?rgio S. Henriques, ImgMarie E. Herberstein, ImgAxel Hochkirch, ImgAlice Catherine Hughes, ImgSarina J. Jepsen, ImgThomas Hefin Jones, ImgBora Mehmet Kaydan, ImgDavid Kleijn, ImgAlexandra Maria Klein, ImgTanya M. Latty, ImgS. R. Leather, ImgSara M. Lewis, ImgBradford C. Lister, ImgJohn E. Losey, ImgElizabeth C. Lowe, ImgCraig R. Macadam, ImgJames Montoya-Lerma, ImgChristopher D. Nagano, ImgSophie Ogan, ImgMichael Christopher Orr, ImgChristina J. Painting, ImgThai Hong Pham, ImgSimon Geoffrey Potts, ImgAunu Rauf, ImgTomas L. Roslin, ImgMichael J. Samways, ImgFrancisco S?nchez-Bayo, ImgSim A. Sar, ImgCheryl B. Schultz, ImgAnt?nio Onofre Soares, ImgDr.Anchana Thancharoen, Assistant Professor, ImgTeja Tscharntke, ImgJason M. Tylianakis, ImgKate D.L. Umbers, ImgLouise E. M. Vet, ImgMarcel E. Visser, ImgAnte Vujic, ImgDavid L. Wagner, ImgM. F. WallisDeVries, ImgCatrin Westphal, ImgThomas E. White, ImgVicky L. Wilkins, ImgPaul H. Williams, ImgKris A.G. Wyckhuys, ImgZengrong Zhu, ImgHans de Kroon,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไมคอร์ไรซา และความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume

Img

Researcher

นาง วารุณี ธนะแพสย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Postharvest Technology , Near Infrared Spectroscopy

Resume

Img
12