Search Result of "ไวน์"

About 175 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาฐานความรู้ทางการศึกษาเรื่องไวน์ (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nataya Pilanthananond, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

สายพันธุ์ยีสต์สำหรับการหมักไวน์ในอนาคต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ (2013)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสุราแช่ประเภทไวน์แดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2005)

ผลงาน:สุราแช่ประเภทไวน์แดง

นักวิจัย: Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง

Doner:มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ไวน์หวานจากผลหม่อน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img
Img
Img
123456789