Search Result of "ไมโครคอนโทรเลอร์"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตบางเขน

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อนำบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล ARM มาใช้ในการทำโครงงานและการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมการบิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:ระบบระบายอากาศบริเวณใต้หลังคาควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การออกเเบบเเละพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจชีวกลหกขา (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

หุ่นยนต์เรืออัตโนมัติ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การออกเเบบเเละพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจชีวกลหกขา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องวัดขนาดการสั่นสะเทือนแบบพกพา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

หัวเรื่อง:เครื่องกดน้ำ ร้อน-เย็น อัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์

Img

Researcher

นาย ธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

เครื่องกดน้ำ ร้อน-เย็น อัตโนมัติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์