Search Result of "ไต"

About 508 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การปนเปืิ้อนขอไนไตรท์ในอาหารและโอกาสเกิดพิษ (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Janpen Saengprakai,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระบบเสียงภาษาไตคำตี่ (2017)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wilaisak Kingkham, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

วรรณคดีคำสอนของไทย: การสืบทอดอุดมการณ์ปิตาธิปไตย (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...