Search Result of "ใบหม่อน"

About 90 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โครงสร้างสามมิติของเลคตินในใบหม่อน (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลิ่นหอมของชาใบหม่อน (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ยีนเลคตินในใบหม่อน: อินทรอนและการพัฒนาไพรเมอร์ที่จำเพาะ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
12345