Search Result of "ใบ"

About 2582 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Veeranee Tongsri, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจโรคใบด่างแคระข้าวโพด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย

หัวเรื่อง:การกำจัดการปนเปื้อนในน้ำคั้นใบข้าว

12345678910...