Search Result of "โปรตีน"

About 1799 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ? (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท เอพีที โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาโปรตีนโมทีฟโดยใช้การคำนวนบนคอมพิวเตอร์แบกริต (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มฺลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแนคแผ่นจากโปรตีนถั่วเหลือง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอิศเรศ วงศ์สิงห์)

Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...