Search Result of "โปรตีน"

About 1745 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ? (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงสำหรับชาวเขส (ระยะที่2) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:โครงการร่วมมือระหว่าง Swiss Federal Institute of Technology Zurich และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากซูริมิ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อนุสรณ์ มหาชัย ซูริมิ จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงสำหรับชาวเขา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:โครงการร่วมมือระหว่าง Swiss Federal Institute of Technology Zurich และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Img
12345678910...