Search Result of "โคนม"

About 410 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนที่ 3) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒฯอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย (ตอนจบ) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาขบวนการผลิตบายพาสโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...