Search Result of "แขนกล"

About 67 results
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 6 แกน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรี่ยม(1995 ) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบของแขนกลแบบขนาน 6-RSS ด้วยแบบจำลอง Surrogate (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kantapon Tanakitkorn, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนแพลเลต ระยะ 2 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234