Search Result of "อ้อน"

About 2565 results
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

ประเภท:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิธีประเมินคุณภาพความอ่อนแก่ของขิงสด (2018)

ผู้แต่ง:ImgMs.Pitcha-orn Sirichewakesron, ImgMs.Sirinad Noypitak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1994)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chokechai Aekatasanawan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องเปิดมะพร้าวอ่อน (2007)

นักวิจัย:ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor, Imgปราโมทย์ กุศล,

ประเภท:

Img

ที่มา:บริษัท ออนนิกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย 29 ชั้น บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศรุต อ่อนชื่นจิตร

หัวเรื่อง:ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบครบวงจรเพื่อใช้ในสวนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การเก็บรักษามะพร้าวอ่อน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Img

งานวิจัย

การเก็บรักษาข่าอ่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Asian Development Bank (ADB-PHT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย จำลอง โตอ่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชาใบอ่อนข้าวไทย (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พัฒนาการเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน (2006)

ผู้แต่ง:Imgปราโมทย์ กุศล, ImgDr.Bundit Jarimopas, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สำหรับสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เป็นโมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่มีอัตรกิริยาแบบอ่อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
12345678910...