Search Result of "อาหารหมัก"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

STARTER CULTURE สู่อุตสาหกรรมอาหารหมักในอนาคต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก : คุณประโยชน์เชิงสุขภาพ ตอนที่ 2 (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitree Dueramae,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
1234