Search Result of "วิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantachai Kantanantha, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume