Search Result of "วัสดุปลูก"

About 191 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2013)

นักวิจัย:ImgDr.Nath Pichakum, Assistant Professor, ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor, Imgดลยา หนูแก้ว,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910