Search Result of "วัดความเร็วคลื่นเฉือน"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี

หัวเรื่อง:วัดความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในหลุมเจาะสำรวจ พื้นที่ภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรธรณี

หัวเรื่อง:วัดความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในหลุมเจาะสำรวจ พื้นที่ภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

Resume