Search Result of "มุมมอง"

About 179 results
Img

การประชุมวิชาการ

ละครไทยในมุมมองนักวรรณคดี (2009)

ผู้แต่ง:ImgMs.Saovanit Vingvorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดไทยในหลายมุมมอง

หัวเรื่อง:การจัดการโรค ในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Students' Perspectives and Teacher's Experiences on the Integration of Intercultural Contents to Task-Based Activities (2019)

ผู้แต่ง:ImgOnwaree Promta, ImgDr.Suphatra Sucharitrak, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ญี่ปุ่นศึกษาจากมุมมองของการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยยะมะนะชิกักคุอิง (Yamanashi Gakuin University)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
123456789