Search Result of "พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม"

About 125 results
Img

การประชุมวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว : สุวรรณ 3601 (1997)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมระหว่างกันระหว่างภาคราชการและเอกชนปี พ.ศ.2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:บริษัท เมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 หน่วยงานและภาคราชการจำนวน 3 หน่วยงาน

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2548. (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ตัวทดสอบในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม (1992)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567