Search Result of "พลับ"

About 390 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวขาวคอกมะลิ105ทนน้ำท่วมฉับพลับ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ในต้นพลับพันธุ์ Fuyu (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...