Search Result of "ปุ๋ยไนโตรเจน"

About 156 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนทางระบบน้ำแก่แตงกวาผลเล็ก (2007)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของระยะปลูกและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตยอดผักบุ้งแดง (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอภิชาติ โหมดตาด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678