Search Result of "น้ำมันมะพร้าว"

About 48 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นต่อปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ำหมัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธนะสิทธิ์ (โคโคนัฐ ออยล์) จำกัด

Img

การประชุมวิชาการ

กรรมวิธีการกำจัดกลิ่นน้ำมันมะพร้าวสด (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เอนแคปซูเลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีปริมาณน้ำมันสูงโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม เกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
123