Search Result of "นักศึกษาครู"

About 71 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ (2013)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา (2 กันยายน 2556)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234