Search Result of "ความเครียดทางการกีฬา"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supatcharin Pan-uthai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume