Search Result of "ความต้านทาน"

About 548 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พาหนะนำโรคมาลาเรียและระดับความต้านทานสารเคมี (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความต้านทานของมะเขือเทศจำลองพันธุ์ต่อ cucumber musaic virus (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติความต้านทานแรงกดทับของกระดาษทำลอนลูกฟูก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...