Search Result of "ข้าวโพดหวาน"

About 586 results
Img

ที่มา:สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในเชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1994)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chokechai Aekatasanawan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2548 (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somchai Limaroon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด

Img
12345678910...