Search Result of "การตลาด"

About 3299 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การตลาดในธุรกิจป่าไม้ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.santi Suksard, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanate Yukuntawanitchai, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:วิจัยสถาบัน การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผักอย่างมืออาชีพ

หัวเรื่อง:ผลิตมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3(เต่างอย)จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การผลิตมันสำปะหลังเพื่อประโยชน์ในด้านการตลาด

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อผลงานอื่นๆ) Lessons learnt from the development of processing systems and markets for Thai cassava

Img

ที่มา:บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรแป้งปอเปี๊ยะโดยใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับเครื่องผลิตปอเปี๊ยะแบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรน้ำแป้งปอเปี๊ยะเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...