Search Result of "การตรวจสอบ"

About 1865 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratchanee Hongprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Max Biozyme (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แกรนด์เอ็กเซล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมดิบด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...