Search Result of "กลิ่นหอม"

About 79 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสอบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กลิ่นหอมของชาใบหม่อน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sumitra Boonbumrung, ImgDr.Juta Mookdasanit, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมผ้าฝ้ายและไหมที่มีกลิ่นหอมด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์กลิ่นหอมของข้าวเม่าและการปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่นหอม

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒฯแห่งมหาววิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย

Img

ที่มา:lสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

1234