Journal

Article
ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะ และดนตรีผ่อนคลาย ที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา (ISSN: 19068751)
Volume
2
Issue
6
Year
พฤษภาคม - กันยายน 2011
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-