Journal

สมรรถนะการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของผนังไม้เลื้อย
Journal of Architectural/Planning Research and Studies. (ISSN: 0857717X)
7
2010
175-190
พฤษภาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยผนังสีเขียว

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันอาคารเขียวไทย การใช้ประโยชน์ :คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ได้ใช้ภาพอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 (ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย) เป็นตัวอย่างการใช้พืชพรรณประกอบอาคารในแนวตั้ง เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง,1 ม.ค. 2012 - 1 ม.ค. 2012