Journal

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอร่วมกับลักษณะสัณฐานวิทยา
Thai Journal of Genetics (ISSN: 08578664)
3
1
51-59
มกราคม - มิถุนายน 2010
ชาติ
-
-
-
-