Journal

หนอนพยาธิในทางเดินอาหารของหนูชนิดต่างๆ จากจังหวัดเลย ประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. (ISSN: 08571600)
26
2
111-126
ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016