Journal

การชักนำให้มะเขือเทศสร้างความต้านทานโรคใบจุดเป้ากระสุนโดยเชื้อ Trichoderma spp. และกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลาย
วารสารวิจัย มข. (ISSN: 08593957)
16
3
261-270
มีนาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-