Journal

Scientia Horticulturae (ISSN: 03044238)
124
2
239-247
มีนาคม - กันยายน 2010
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :- การใช้ประโยชน์ :-,1 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013