Journal

Article
การตรวจหาไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้.
Journal
วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย (ISSN: 19068697)
Volume
1
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
Page
12-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424351 ชื่อวิชา Cell Biology,4 ส.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่างๆ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2553,1 เม.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานิไทย การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลประกอบผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากการบริโภค "เลือดจระเข้แคปซูล" ในการลดระดับน้ำตาลขอผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งห้างเป็นผู้ใช้ประโยชนืจากสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเลือดจระเข้แห้งแต่เพียงผู้เดียวจาก ม. เกษตรศาสตร์,1 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010