Journal

Journal of Near Infrared Spectroscopy (ISSN: 09670335)
18
-
---
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A Rapid Curcumin Assay in Turmeric Herbal Medicine by Near Infrared Spectroscopy แหล่งทุน :ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการแก่ สกว.,1 เม.ย. 2012 - 31 มี.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (2555) แหล่งทุน :สกว. ร่วมกับ สวพ.มก.,12 ก.ค. 2012 - 18 เม.ย. 2014