Journal

Article
พฤติกรรมสัตว์ที่บอกนัยการเกิดดินโคลนถล่มจาการสังเกตพบโดยคนท้องถิ่นในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
31
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
Page
245-254
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-