Journal

ประสิทธิภาพการจับ และการเลือกจับของลอบปูแบบพับได้ที่ใช้อวนสีเขียวกับสีแดง และอวนตาใหญ่กับตาเล็ก
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
37
2
141-148
เมษายน - มิถุนายน 2009
ชาติ
-
-
-
-