Journal

Article
การถอดรหัสแบบซอสคอนโทลแมปกับตัวสลับลำดับข้อมูลสำหรับระบบการรับส่งภาพเอ็มเพ็ก-4 แบบไร้สายภายในอาคาร
Journal
IEICE journal (ISSN: 17451345)
Volume
E92B
Issue
10
Year
ตุลาคม 2009
Page
3052-3059
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับข้อมูลแบบริงคอนโวลูชั่นในระบบการส่งภาพแบบเอ็มเพ็กบนช่องสัญญาณไรเชียล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองช่องสัญญาณไร้สายที่ใช้กับพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในการส่งภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ :ดัชนีชี้วัด,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010