Journal

Aquilaria rugosa (Thymelaeaceae) : A New record for Thailand
The Thailand Natural History Museum Journal
2
1
63-66
มกราคม 2007
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302412 ชื่อวิชา Forest Plants Systematics,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา แหล่งทุน :ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน และส่วนตัว,1 พ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :เพิ่มรายชื่อพืช Aquilaria rugosa K. L-Cong & Kressler ในหนังสือพรรณไม้ในประเทศไทย,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014