Journal

Development of Mangosteen Anti-Acne Gel
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
42
5
163-168
ธันวาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองค์การอาหารและยา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ส.ค. 2009 - 2 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากเปลือกผลไม้ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2552-2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010