Journal

Article
ความหลากชนิดของโคพีพอดบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
Journal
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)
Volume
6
Issue
ฉบับพิเศษ
Year
ธันวาคม 2007
Page
141-152
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-