Journal

Sensors Journal (ISSN: 14248220)
8
8
4725-4740
สิงหาคม 2008
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การค้นหาความรู้ไวรัสไข้หวัดนกด้วยแบบจำลองภาษา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01204583 ชื่อวิชา Pattern Recognition,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009