Journal

การศึกษาปัจจัยสำหรับการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในจังหวัดชลบุรี
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ISSN: 27301761)
34
2
95-105
เมษายน - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Review
-
-