Journal

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
26
-
12-27
สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-