Journal

สมรรถนะในการป้องกันความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยในเขตร้อนชื้น
วารสารพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISSN: 08590818)
9
1
50-64
กรกฎาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247596 ชื่อวิชา Selected Topics in Building Technology,7 มิ.ย. 2009 - 3 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เอสซ๊จีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Green Wall Panel,20 พ.ย. 2008 - 20 พ.ย. 2008