Journal

การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดแมวในประเทศไทย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
18
1
23-31
มกราคม - เมษายน 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กันยายน 2551 16:15 น. การใช้ประโยชน์ :มก. ศึกษาพัฒนาชุดตรวจหากรุ๊ปเลือดแมวได้ผล 100 % (ข่าวให้ความรู้แก่ประชาชน),19 ก.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Modern 9 TV การใช้ประโยชน์ :รายการโทรทัศน์ “หนึ่งในพระราชดำริ” ของ Modern 9 TV เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2550 เวลา 21.00-21.30 น. เรื่องธนาคารเลือดแมว,21 ก.ค. 2007 - 21 ก.ค. 2007