Journal

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ระหว่างภาษาจีน “?”“??”และภาษาไทย “บ่อย” “มักจะ”
วารสารจีนศึกษา (ISSN: 19051972)
12
2
220-239
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-