Journal

จากนวนิยายอี๋ว์เจิ้น ถึงภาพยนตร์แผ่นดินไหวในถังซาน — การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพลักษณ์ ของตัวละครหวังเสี่ยวเติง
วารสารจีนศึกษา (ISSN: 19051972)
15
1
72-105
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-