Journal

การพัฒนาแผ่นแปะรักษาสิวจากวัสดุธรรมชาติไบโอเซลลูโลสผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
29
6
966-976
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-