Journal

Article
กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
Journal
วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 22288007)
Volume
7
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2021
Page
34-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-